Д-р Ивайло Дерменджиев:
Калпавите кадри и при добри, и при лоши закони, работят еднакво зле
Има идея за създаване на колегия на адвокатските дружества, сподели адвокатът
Калпавите кадри и при добри, и при лоши закони, работят еднакво зле

Г-н Дермеджиев, какво отличава Вашето дружество от останалите адвокатски дружества?

Имаме силен акцент в международния арбитраж. Това е областта, в която концентрираме дейността на дружеството. Процесуалното представителство пред съдилищата включително и пред арбитражи на територията на България също е наш приоритет.

 

Къде акцентирате повече в дейността си – в България или в чужбина?

Най-популярните европейски столици за провеждане на арбитраж са Париж, Цюрих и Виена. Извън страната представляваме български и чуждестранни клиенти по различни арбитражни производства.  Тъй като повечето производства са конфиденциални,  информация за тях рядко се появява на бял свят. Иначе  имаме клиенти от държавни структури до корпоративни клиенти, както от страната, така и от чужбина.

Приключихме успешно и няколко производства по преюдициални запитвания пред Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Член сте на Президиума на Арбитражния съд при БТПП, а също така имате и докторска степен по международен арбитраж. Какво мислите за арбитража в България?

Единственото правосъдие извън сферата на държавния съд е арбитражът. По дефиниция арбитражът е международен, но в България широко е застъпен и вътрешният арбитраж, тоест между страни със седалище в страната. Например за миналата година в арбитражния съд при БТПП има образувани повече от 500 вътрешни арбитражни дела, което е един сериозен обем.  Този съд понастоящем има ново ръководство в лицето на известния юрист доц. Кристиян Таков и очакванията към нас  са за повишаване на качеството, стабилността на издаваните актове и съответно доверието в институцията. Най-голямото предимство  на арбитража пред БТПП като най-старата стопанска институция в България са арбитрите и техният капацитет. Само като пример ще кажа, че най-новото попълнение на арбитража при БТПП е съдията от Търговската колегия на Върховния касационен съд Никола Хитров, широко известен в правната общност.

За съжаление, мога да констатирам, че в България се подвизават значителен брой арбитражни съдилища към асоциации, сдружения и прочие лишени от правен капацитет сдружения, с тотално неизвестен в правната общност състав от арбитри, които създават лош имидж и подкопават доверието в арбитража. Това се вижда от отменените актове на такива съдилища от Върховния касационен съд. Затова намирам за много уместно ограничаването на произвола в частното правораздаване чрез изграждане на ясни, единни и прозрачни правила при производствата пред арбитраж с оглед защитата на имуществените интереси на гражданите и фирмите.

Вашето дружество може ли да си позволи лукса да си подбира клиентите, да отказва на големи клиенти?

Това е едно от нещата, за които сме успели да се преборим в годините и се надявам, че ще отстояваме и занапред. Адвокат, които работи под натиска на собственото си и на дружество финансово оцеляване, в крайна сметка не е полезен нито на себе си, нито на клиентите си.

В тази връзка как оценявате условията за дейност на адвокатските фирми и адвокатите в България?

Докато дейността на отделните адвокати е сравнително добре уредена и регламентирана, не така стои въпросът с адвокатските дружества. Има проблеми както с процесуалното им представителство, така и по отношение на присъжданите разноски и немаловажните въпроси от вътрешно естество като счетоводство, дивиденти и пр. Отдавна е назрял въпросът за създаване на отделна колегия на адвокатските дружества в адвокатурата. За съжаление сега действащите органи на адвокатурата въобще не представляват интересите на адвокатските дружества като отделни субекти. Използвам трибуната ви, за да акцентирам на този за мен сериозен проблем.

Как трябва да се гарантира качеството на адвокатската дейност? Да се ограничава броят на адвокатите в страната с прилагане на строги критерии за качествен подбор при вписването в адвокатурата, или обратно – да се въведе свободен прием и възможност всеки дипломиран юрист да стане адвокат, а пазарът да регулира "оцеляването"?

Привърженик съм на политиката за строг контрол и завишени критерии. Този подход между другото прилагам абсолютно стриктно към всички външни адвокати към дружеството. Това помага както за по-ефективната работа на дружеството, така и за клиента.

В проекта за изменение на Закона за адвокатурата се предлага адвокатите да могат да удостоверяват подписите на частни документи и договори, пълномощни, както и верността на преписи и книжа. Не "крадете ли хляба" на нотариусите?

Не, става въпрос основно за заверка на документи, които касаят клиенти на дружеството или отделния адвокат. При нас това би било полезно, но само за регулярната ни дейност с редовните клиенти. При повечето нотариуси това е една рутинна  дейност, не добре платена между впрочем. Нотариусите имат приоритет и това са сделките с имоти.

Като адвокат в една от водещите кантори намерихте ли време да проследите изборите за ръководство на софийската колегия? Има ли въобще смисъл един адвокат да отдели от времето си, за да го направи?

Не съм налагал мнение на никой от колегите в дружеството и тези, които работят към него като външни адвокати. Но по мое мнение всички адвокатски съвети досега са подхождали абсолютно едностранчиво към членовете си, без да правят разлика дали са индивидуални адвокати или такива в рамките на адвокатско дружество. Това беше и една от причините колегата Ана Велкова да се оттегли от ръководството на Софийския адвокатски съвет в предишният му мандат. Пак ми се иска да акцентирам – адвокатското дружество от една страна защитава интересите на клиентите си чрез съдружниците си и привлечените адвокати. От друга страна обаче защитава и собствените си членове. Това органите на САК и ВАС в настоящата си конфигурация не могат да постигнат.

Беше ли според Вас изборът на ръководство на столичната адвокатура борба на идеи или само борба за власт?

По-скоро борба за власт, облечена в различни по форма и вид идеи, звучащи учудващо еднакво от различни рупори.  Монолитността на отделните съперничещи си групи го доказаха и при избора и при последвалите го резултати. Жалби ще има, дано да не се стигне до ситуацията на цуг-цванга от предишните избори.

Ако излезем извън злободневието на адвокатурата, през последните 20 години като безкрайна мантра все повтаряме, че е нужна съдебна реформа и не спираме да променяме законите. Защо все не ни се получават нещата?

Не харесвам Сталин, обаче ще цитирам култовата му фраза "кадрите решават всичко". Това е достатъчно ясно. Калпави кадри и при добри, и при лоши закони, работят еднакво зле.

 

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.