Обновена  24 фев 08:09
Съдебната система дори не може да се застрахова без проблеми
ВСС е застраховал над 14 000 души за 4.5 пъти повече пари при по-малко покритие в сравнение с предишни години

"Задължителното обществено и здравно осигуряване на съдиите, прокурорите и следователите се извършва за сметка на бюджета на съдебната власт. Съдиите, прокурорите и следователите задължително се застраховат срещу злополука за сметка на бюджета на съдебната власт." Това е записано в Закона за съдебната власт. Чрез тези екстри законодателят е подчертал колко са му важни българските магистрати. И не само те - за сметка на държавата се застраховат и съдебните и прокурорски помощници, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС), инспекторите към ВСС, служителите на Националния институт по правосъдие и всички съдебни служители. Пак от същия закон става ясно, че държавата ги обезщетява за вреди, които са им причинени при или по повод изпълнение на техните служебни функции. Размерът на обезщетението се определя от разликата между действителния размер на вредата и размера на задължителната застраховка. При същите условия държавата обезщетява и вредите, причинени на техните съпрузи, родители и деца поради изпълнението на служебните задължения на съдиите, прокурорите и следователите.

Специално при застраховките става дума за наистина почти пълен комплект, защото като застрахователни събития са включени и злополуката, и заболяването. Покритите рискове са не само тези, свързани с работата, но и при битова злополука. В застраховката на магистратите влизат и временната загуба на работоспособност, както и медицинските разноски вследствие на злополука:

медицински прегледи, изследвания, лечение и хирургическа намеса,

болнично обслужване, лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди, манипулации, проведени в амбулаторни или стационарни условия, стационарно лечение, консултации със специалист, избор на екип, потребителски такси и др. Покрити са и дневните пари за болничен престой, наложен от злополука, както и ритуалните разходи при смърт. Включени са и трайната загуба на работоспособност, причинена от заболяване, както и съответните медицински разходи. Както става ясно - покритието е почти пълно. Нещо повече. Държавата е предоставила право на ВСС да намери и избере застраховател, да си каже условията, да си плати и сключи договор.

Оказва се обаче, че дори това не може да мине без проблеми. С позиция със заглавие "Застраховани ли сме?" Асоциацията на прокурорите алармира, че сключеният наскоро от ВСС договор за застраховка "съдържа клаузи, които не осигуряват в оптимална степен защита на застрахователния интерес на магистратите и служителите", както и че за този договор ВСС ще изплати на застрахователя премия от 3 885 602.40 лв. (без ДДС), която

надвишава 4.5 пъти сумата по предходния застрахователен договор

Актуалността на позицията бе потвърдена пред "Сега" от председателя на асоциацията Евгени Иванов. В нея се посочва, че става дума за договор, сключен на 22 декември 2015 г., след обществена поръчка за групова застраховка "Злополука" на общо 14 640 души, действащи и предстоящи за назначаване. От документите по този договор може да се разбере, че в България има 2325 съдии, 1684 прокурори, 540 следователи, 325 прокурорски и съдебни помощници, 222 държавни съдебни изпълнители, 200 съдии по вписванията, 9018 съдебни служители.

Договорът има действие от началото на 2015 г. до края на 2017 г. Още тук се вижда един от проблемите - съдебната система всъщност не е имала застраховка през цялата минала година. И например, ако някой магистрат или служител се е разболял през март 2015 г., то е трябвало да чака да се сключи договорът, за да си получи каквото има за получаване.

Още през пролетта на 2014 г. е имало работна група, сформирана от ВСС за подготовка на обществената поръчка. В групата са включени и представители на съсловните организации на магистратите, които правят опит за договаряне на по-изгодни по размер застрахователни обезщетения при настъпване на временна загуба на работоспособност поради злополука или заболяване. Всъщност още през пролетта на 2013 г. Асоциацията на прокурорите и Съюзът на съдиите отправят съвместно писмо до ВСС с призив да бъдат преразгледани застрахователните условия в договора от 2012 г. за изчисляване на размера на обезщетенията при временна неработоспособност поради заболяване или злополука. Двете професионални организации окачествяват тези условия като неприемливи и изтъкват, че предвидените застрахователни обезщетения са значително по-ниски по размер в сравнение в изплащаните обезщетения от предходни години.

Съвместната дейност в работната група обаче не постигна желания ефект.

Откритата процедура е прекратена, и то поради отказ на класирания кандидат

за изпълнител. През 2015 г. ВСС започва втора процедура за избор на застраховател. "Съсловните организации на магистратите не бяха уведомени и не участваха в обсъждането на спецификациите по следващата обществена поръчка. Поради това Асоциацията на прокурорите категорично се разграничава от дейността и решенията на работната група по подготовката на втората по ред обществена поръчка", пише в позицията на прокурорите. Те твърдят, че в новия договор има сериозно отстъпление в размера на застрахователната сума за всеки застрахован. В предишния договор от 2012 г. и при първата процедура тази сума е била 81 000 лв. В новия договор тя е намалена на 40 000 лв. - 35 000 лв. при настъпване на основните покрити рискове вследствие на злополука и 5000 лв. при настъпване на допълнителните покрити рискове вследствие на болест. Такова разделение на основанията и сумите за плащане по отделните обезщетения е против интересите на застрахованите, твърдят от асоциацията. Като проблем се сочи и изключително високият праг за получаване на обезщетение за болест - над 30 календарни дни, като обезщетението е процент от 5000 лева. Тази договорна клауза също е изцяло рестриктивна за застрахованите и това е изцяло нов подход, приет от ВСС, за разлика от всички предходни договори, в които предвиденият праг за получаване на право на обезщетение е бил значително по-нисък - в рамките на минимум 5 дни престой в болнично заведение или 10 дни домашен престой.

Според асоциацията на прокурорите по този начин се елиминира възможността за обезщетение на огромния брой от случаите - когато застрахованите са ползвали болнични по-малко от 30 календарни дни. Отделен е въпросът за размера на това обезщетение, който вече се изчислява на базата на една значително по-малка по размер сума.

"Критичното ни отношение към този договор се затвърждава и от обстоятелството, че тези отрицателни параметри са постигнати след значително увеличение на цената на общия размер на застрахователната премия, която ВСС ще трябва да плати", отбелязват те. И посочват за сравнение, че при предходния договор от 2012 г. тя е била в размер на 865 274. 67 лв., а при настоящия договор е 3 885 602.40 лв. Възмущението им идва от факта, че новият договор

по неблагоприятен начин засяга социалните права на магистратите

и служителите от съдебната система.

Критикува се, че обсъжданията на параметрите на втората обществена поръчка са протекли в отсъствието на съсловните организации, без те да са били уведомени и за подновяване на процедурата и поканени за участие в нея. Това се счита за проблемно и от Съюза на съдиите, каза пред "Сега" председателят му Атанас Атанасов.

Всички материали по поръчката са на сайта на ВСС, обясни пред "Сега" членът на ВСС Соня Найденова. Тя беше представляващ съвета по време на изработването и сключването на поръчката. Найденова обясни, че тя не си спомня детайлите и че е имало специална работна група, която е работила по договора. Доколкото тя знаела, в момента се изготвяло становище по повод позицията на прокурорската асоциация. Към момента обаче такова публично обявено становище не е известно да има.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
Няма коментари към новината.
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно