КПКОНПИ проверява началника на НСО, бившия генерален директор на БНР и още четирима на висши длъжности
Антикорупционният орган установи конфликт на интереси и по отношение на главния архитект на Община Благоевград
КПКОНПИ проверява началника на НСО, бившия генерален директор на БНР и още четирима на висши длъжности

Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) образува производства за установяване на конфликт на интереси по отношение на шест лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на чл. 6 ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ), съобщиха от Антикорупционния орган.

Сред проверяваните лица са началникът на НСО и бившият генерален директор на БНР.

На проверка за конфликт на интереси са подложени двама общински съветници от Общински съвет Пазарджик във връзка със сигнал, че са членове на органите за управление и представляващи сдружения (спортни клубове), които получават пряко финансиране от бюджета на Община Пазарджик, а самите те, като общински съветници, са участвали в заседание на Общинския съвет, на което са приети решения за актуализация на бюджета и одобряване на субсидии за тези спортни клубове, като са гласували "За" тези решения. Проверяван е и заместник-кмет на Община Сливен по сигнал, че е учредител и председател на фондация, която е партньор на общината по много от реализираните проекти в региона.

Проверява се и ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров по сигнал, че е работодател на съпругата си, че и двамата са членове на Академичния съвет и като ръководители на научни звена и съпрузи получават значителни месечни доходи - възнаграждения за заеманите длъжности (ръководители и на катедри и научни звена в университета).  

Бившият генерален директор на БНР Александър Велев пък е проверяван по сигнал, че като такъв е предоставил за ползване на СЕМ лек автомобил, който се поддържа от бюджета на националното радио и по този начин си е осигурил подкрепа от членовете на СЕМ.

Началникът на Националната служба за охрана (НСО) Красимир Станчев по сигнал за преназначаване без конкурс на длъжност "началник сектор" на лице, с което е в близки отношения, както и за извършени други такива преназначавания на по-високи длъжности в службата.

Междувременно КПКОНПИ установи конфликт на интереси и по отношение на главния архитект на Община Благоевград, поради упражняване на правомощия по служба (издаване на разрешения за строеж (в свой и в частен интерес) на свързани с него лица) - нарушения по чл. 58 ЗПКОНПИ. С решението на главния архитект са наложени и две глоби от по 5000 лв.

От Антикорупционния орган припомнят, че съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решението подлежи на обжалване или протест по реда на АПК, като установяването на конфликт на интереси с влязло в сила такова решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За всяко от лицата, посочени по-горе, конфликт на интереси не е установен с факта на образуване на производството – той се твърди в надлежно подадени сигнали и наличието или липсата му подлежи на установяване по предвидения в закона ред.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
2
|
нерегистриран
22 януари 2020, 15:44
4
-1
Еее, Правен свят, оправихте съдебната система, че и комисиите подхванахте !
Или това е пи ар интуито персоне ?!?
Напразно съм се надявала да сме приключили с тази персона и кариерата й, и с последващата й деятелност !
1
|
нерегистриран
22 януари 2020, 15:43
6
-1
Еее, Правен свят, оправихте съдебната система, че и комисиите подхванахте !
Или това е пи ар интуито персоне ?!?
Напразно съм се надявала да сме приключили с тази персона и кариерата й, и с последващата й деятелност !
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно