С промени в Закона за ДАР
Създават ново междуведомствено контратерористично звено
Агенцията вече ще може да работи и срещу хибридни атаки и асиметрични рискове и заплахи
Създават ново междуведомствено контратерористично звено

Нов орган, в който ще вземат участие структури на прокуратурата, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване", служба "Военна информация" при Министерството на отбраната и Агенция "Митници", ще се бори с тероризма. Това става ясно от предложени от ГЕРБ и Обединени патриоти промени в Закона за Държавна агенция "Разузнаване", в които през преходните и заключителните разпоредби да се измени Законът за противодействие на тероризма.

Създаването на междуведомствено контратерористично звено цели повишаване ефективността на противодействието на тероризма и подобряване на координацията при разкриване, предотвратяване и наказателно преследване на терористични престъпления. "С неговото създаване се допълва липсващ към момента компонент в националната система за противодействие на тероризма, който да гарантира бързина при образуване на наказателно производство и налагане на мерки за административна принуда спрямо лица, за които е придобита информация за извършване и приготовление на тероризъм и свързани с тероризма престъпления. Предложението е мотивирано от необходимостта от по-близко оперативно взаимодействие при планирането и прилагането на мерки за предотвратяване на терористични нападения на територията на Република България в случаи, по които работят няколко институции. Необходимостта е свързана и с динамиката на терористичната заплаха, илюстрирана от нарастващия брой осъществени и предотвратени планове за терористични нападения в световен мащаб, чиито извършители не са пряко свързани с терористични организации, клетки и мрежи, а действат самостоятелно, провокирани от терористичната пропаганда в интернет, при това с използване на общодостъпни средства и материали, без да са участвали в миналото в терористична дейност и без да са попадали в полезрението на службите за разузнаване, сигурност и обществен ред", пише в мотивите към законопроекта.

С предложените промени в Закона за ДАР се предвижда още и разузнавателните дейности на Агенцията по придобиване, съхраняване, обработване, обобщаване, анализиране и предоставяне на разузнавателна информация и за хибридни атаки и за асиметрични рискове и заплахи, както и за организиране и осъществяване на собствени комуникации за разузнавателни цели и за обмен на информация със свой структури.

Въвежда се забрана за служителите, след прекратяване на държавната им служба в Агенция да осъществяват контакти с лица, станали им известни при или по повод изпълнение на оперативно-разузнавателна дейност във връзка с опазването на държавната и служебната тайна.

В Преходните и заключителни разпоредби са предвидени изменения и допълнения в други закони. С предложено допълнение в Закона за ДАНС се създава правомощие на органите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) да установяват самоличност на лица, спрямо които се предприемат лимитативно посочени действия съгласно ЗДАНС. Действията следва да са насочени към конкретни лица като за тази цел е наложително самоличността на посочените категории лица да бъде установена с максимална достоверност. Към настоящия момент установяването на самоличност на лица се извършва от Министерство на вътрешните работи по искане на ДАНС, съгласно действаща инструкция за взаимодействие. "Това ограничава времевите и териториални възможности на агенцията да прилагат тези действия и създава предпоставки за забавяне на пресичане на посегателства срещу националната сигурност", пишат вносителите.

Коментари от FACEBOOK
Коментари от правен свят
   Започни с:  Първите  |  Последните  
3
Досетлив
|
нерегистриран
23 февруари 2020, 22:34
2
0
При тези мъгляви дефиниции що е хибридна атака и що е тероризъм, като нищо новото звено може да бъде пратено дори в КПКОНПИ , ако някоя проверка там бъде преценена като хибридна атака.
2
RRR
|
нерегистриран
21 февруари 2020, 13:35
3
-1
Отново синекури.
1
|
нерегистриран
21 февруари 2020, 11:19
6
-1
Отново координиращите функции на публичните власти биват делегирани на тайни и публично безотговорни лица, които съответно могат да упражняват контрол върху публичните власти и обществото въз основа на комасирана информация
ТВОЯТ КОМЕНТАР
Име
Коментар
Снимка 1
Снимка 2
Снимка 3
Снимка 4
Снимка 5
Снимка 6
Въведете буквите и цифрите от кода в дясно