Водеща новина
Кадровиците ще планират свободните длъжности за младши съдии в окръжните съдилища и ще открият конкурс
17 януари
680
След мащабното разследване за водната криза в Перник
17 януари
50
Действията на прокуратурата са във връзка с престъпление против народното здраве и против околната среда

Районна прокуратура – Дупница образува досъдебно производство за нерегламентирано горене на опасни боклуци в ТЕЦ "Бобов дол", съобщиха от държавното обвинение. В четвъртък по сигнал на ТД "Национална сигурност" и икономическа...

17 януари
82
Най-младият сред тях е едва на 21 години

Нови 96 съдебни заседатели положиха клетва и с подписването на клетвения лист официално встъпиха в длъжност в Районен съд-Варна, съобщиха от съда. Церемонията е била ръководена от Ерна Якова – и.ф. председател на Районен съд – Варна,...

17 януари
234
Тълкувателното дело е образувано по искане на председателя на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова

Върховният касационен съд (ВКС) образува тълкувателно дело по въпроса дали съдът е длъжен служебно да следи за нищожността на правни сделки, които са от значение за решаване на правния спор, съобщиха от съда. С разпореждане на...

17 януари
294
Показанията на двамата зам.-министри на околната среда и водите Атанаска Николова и Красимир Живков потвърждават, че бившият екоминистър е знаел за намаляващия дебит на яз. "Студена"

След като миналата седмица държавното обвинение разкри част от материалите по досъдебното производство срещу вече бившия министър на околната среда и водите Нено Димов, обвиняем заради водната криза в Перник, сега от прокуратурата...

Становище на Висшия адвокатски съвет:
17 януари
108
Адвокатурата споделя идеята да се даде възможност за искане за установяване на противоконституционност на закон по отношение на всеки съдебен състав, който разглежда дадено дело, а не само от съставите на ВКС и ВАС

Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) принципно подкрепя идеята за въвеждането на индивидуалната конституционна жалба, за която отново се заговори след старта на консултациите за промени в Конституцията от края на миналата година,...

Депутатите от Европейския парламент приеха резолюция:
16 януари
55
Европейският съвет може да реши с единодушие и с одобрението на Парламента, че има сериозно и системно нарушение на принципите на правовата държава, демокрацията и основните права и така да се наложат санкции, като суспендирането на правото на глас в Съвета

Дискусиите на ЕС с Полша и Унгария все още не са довели до това те да се приведат в съответствие с ценностите, на които се основава Съюзът, предупреди Европейския парламент. В резолюция от 16 януари 2020 г., която беше приета с 446...

Здравка Шуменска-Сардарева

съдия във ВАС