01 ЯНУАРИ
Любомир Гайдов
Любомир Гайдов

съдия във ВАС

Стефка Влахова

Член на Висшия дисциплинарен съд на ВАдвС

Илияна Дойчева

съдия във ВАС

Траян Марковски
Траян Марковски

адвокат

02 ЯНУАРИ
Кристияна Генковска

съдия във ВКС

Петя Желева

съдия във ВАС

Тодор Мерджанов

прокурор във ВАП

03 ЯНУАРИ
Румяна Монова
Румяна Монова

съдия във ВАС

Албена Бонева

съдия във ВКС

05 ЯНУАРИ
Хамид Хамид
Хамид Хамид

депутат, член на правната комисия на НС 

Дияна Ценева-Каменова

съдия във ВКС

07 ЯНУАРИ
Румен Воденичаров

Председател на Адвокатски съвет-Разград

Христиан Митев
Христиан Митев

член на правната комисия в НС 

Драгомир Сяров

заместник окръжен прокурор на Търговище

09 ЯНУАРИ
Даниела Стоянова

съдия във ВКС

Любимка Дюлгерова

управляващ партньор в адвокатско дружество "Дюлгерова и Пенкова"

10 ЯНУАРИ
адв. Ивайло Данов
адв. Ивайло Данов

председател на Софийска адвокатска колегия

Галя Георгиева
Галя Георгиева

съдия в АСНС, бивш член на ВСС

11 ЯНУАРИ
Владимир Начев

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

12 ЯНУАРИ
Венелин Ангелов

Председател на Адвокатски съвет-Ловеч

15 ЯНУАРИ
Светлана Проданова

резервен член на Висшия адвокатски съвет

16 ЯНУАРИ
Корнелия Нинова
Корнелия Нинова

Председател на БСП

Филип Попов
Филип Попов

член на правната комисия в НС 

Любомир Крумов
Любомир Крумов

Инспектор в ИВСС

Надежда Желева
Надежда Желева

окръжен прокурор на Габрово

17 ЯНУАРИ
Камен Михов
Камен Михов

прокурор във ВКП, бивш представител в Евроюст

Стефка Въжарова

главен секретар на ВАдС

18 ЯНУАРИ
Здравка Шуменска-Сардарева

съдия във ВАС

19 ЯНУАРИ
Илона Кръстенякова

прокурор във ВКП

Александър Даскалов
Александър Даскалов

адвокат, член на Висшия контролен съвет

20 ЯНУАРИ
Емил Ядков
Емил Ядков

член на Висшия адвокатски съвет

Ваня Анчева

съдия във ВАС

Емилия Кабурова

съдия във ВАС

проф. д-р Пламен Панайотов

преподавател по наказателно право в СУ

21 ЯНУАРИ
Камен Иванов
Камен Иванов

съдия в САС, бивш член на ВСС

23 ЯНУАРИ
Светлана Калинова

съдия във ВКС

24 ЯНУАРИ
Стелиана Кожухарова
Стелиана Кожухарова

прокурор във ВКП

Валентин Кирилов

прокурор във ВКП

25 ЯНУАРИ
Таня Радкова

съдия във ВАС

Габриела Христова

председател на АдмС Ловеч 

Светла Бошнакова

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

26 ЯНУАРИ
Боян Новански

член на Висшия съдебен съвет

проф. Благой Видин

преподавател, професор по Международно публично право

27 ЯНУАРИ
Галин Попов

главен управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

28 ЯНУАРИ
Надя Вълчева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

Маруся Андонова

съдия във ВАС

Иля Комаревски

старши мениджър в адвокатско дружество "Цветкова, Бебов, Комаревски"

29 ЯНУАРИ
Надежда Джелепова
Надежда Джелепова

конституционен съдия

30 ЯНУАРИ
Даниела Минева
Даниела Минева

Председател на Адвокатски съвет-Велико Търново

Наталия Николова-Бончева

окръжен прокурор на София

Божидар Божинов
Божидар Божинов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Божинов и Божинов"

Александър Попчев
Александър Попчев

адвокат, член на Висшия контролен съвет при ВАдвС

31 ЯНУАРИ
Нели Виодорова

резервен член на Висшия адвокатски съвет