01 НОЕМВРИ
Игнат Георгиев
Игнат Георгиев

Инспектор в ИВСС

02 НОЕМВРИ
Калин Софиянски

прокурор във ВКП

03 НОЕМВРИ
Владимир Йорданов

прокурор във ВАП

Огнян Евгениев

председател на АдмС Монтана

04 НОЕМВРИ
Ерик Василев

съдия във ВКС

05 НОЕМВРИ
Албена Радославова

съдия във ВАС

Мартин Аврамов

съдия във ВАС

Димитър Димитров
Димитър Димитров

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Димитров, Чомпалов и Тодорова"

гл.ас. Ива Пушкарова
гл.ас. Ива Пушкарова

преподавател

06 НОЕМВРИ
Павлина Найденова

съдия във ВАС

Радосвет Андреев

прокурор във ВКП

Ралица Негенцова
Ралица Негенцова

председател на Висшия адвокатски съвет

проф. Лъчезар Дачев
проф. Лъчезар Дачев

преподавател

07 НОЕМВРИ
Емил Владимиров

прокурор във ВКП

Марин Арсов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Арсов, Начев, Ганева"

08 НОЕМВРИ
Добринка Симеонова

съдия във ВАС

Калина Серафимова

прокурор във ВКП

Емилиян Арнаудов

управляващ партньор в адвокатско дружество "Попов и партньори"

09 НОЕМВРИ
Денчо Денчев

член на Контролния съвет на Нотариалната камара

Румен Георгиев
Румен Георгиев

бивш член на ВСС

Юлиана Кацарова-Чорбаджиева

зам.-директор на НСлС

Елга Цонева
Елга Цонева

председател на АдмС Русе

Лазар Мичев

председател на ОС-Разград

11 НОЕМВРИ
Диана Гърбатова

съдия във ВАС

Рая Димова

прокурор във ВАП

Таня Недкова

апелативен прокурор на Велико Търново

12 НОЕМВРИ
Красимир Георгиев

председател на ОС Стара Загора

Дичо Атанасов

окръжен прокурор - Стара Загора

14 НОЕМВРИ
Юлия Ковачева
Юлия Ковачева

съдия във ВАС, бивш член на ВСС

17 НОЕМВРИ
Милена Беремска

прокурор във ВАП

18 НОЕМВРИ
Цанка Цанкова
Цанка Цанкова

бивш конституционен съдия 

19 НОЕМВРИ
Димитър Енчев

адвокат в адвокатска кантора "Батков и Сие"

Соня Янкулова
Соня Янкулова

съдия във ВАС

Красимир Кънчев

съдия във ВАС

20 НОЕМВРИ
Борислава Стоянова

прокурор във ВКП

22 НОЕМВРИ
Благовеста Липчева

съдия във ВАС

Виктор Токушев

управляващ съдружник в адвокатско дружество "Токушев и съдружници"

23 НОЕМВРИ
Бисерка Цанева

съдия във ВАС

24 НОЕМВРИ
Славка Славова

прокурор във ВКП

Бойко Ботев

адвокат

25 НОЕМВРИ
Маргарита Димова

съдия във ВКС

Димитър Илковски

член на ВАдвС

26 НОЕМВРИ
Диана Танева

член на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара

27 НОЕМВРИ
Каролина Хлебарова-Кирова

прокурор във ВКП

28 НОЕМВРИ
Валя Рушанова

съдия във ВКС

Даниела Костова
Даниела Костова

съдия, бивш член на ВСС

Красимир Ангелов

прокурор във ВАП

проф. Цветан Сивков
проф. Цветан Сивков

преподавател

29 НОЕМВРИ
Пенка Богданова
Пенка Богданова

прокурор във ВКП

Мими Фурнаджиева
Мими Фурнаджиева

съдия във ВКС