14 НОЕМВРИ
Юлия Ковачева
Юлия Ковачева

съдия във ВАС, бивш член на ВСС