24 ФЕВРУАРИ
Галатея Ханджиева

председател на ОС-Добрич