Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съдебна практика по Закона за общинската собственост
Съставител: Венцислав Иванов
Издателство Нова Звезда
27,00 лв.
КУПИ
Настоящият сборник включва около 300 решения, определения и тълкувателни решения по Закона за общинската собственост.
За удобство при ползването са поместени подробно съдържание, списък на използваните съкращения, както и указател на цитираните членове.