Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Организации с нестопанска цел
Издателство Сиби
4,80 лв.
КУПИ

В сборника "Организации с нестопанска цел" е представена уредбата на нестопанските организации - юридически лица с нестопанска цел, политически партии, религиозни общности и институции, и техните отношения с държавата.

В сборника "Организации с нестопанска цел" е представена уредбата на нестопанските организации - юридически лица с нестопанска цел, политически партии, религиозни общности и институции, и техните отношения с държавата.
Поместени са Законът за юридическите лица с нестопанска цел и актове по прилагането му, Законът за политическите партии и Законът за вероизповеданията, които регулират правния статус, реда и условията за учредяване, регистрация и прекратяване на тези организации.
Под линия са посочени предишни редакции на отменени и изменени разпоредби, препращания към други нормативни актове и между правните норми, включени в сборника.