Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Кодекс на труда - Коментар 2012 г.
Милен Иванов, Вергиния Велева, Мариета Харизанова
Издателство Нова Звезда
24,00 лв.
КУПИ

Съдържание на Кодекс на Труда - Коментар 2012:

 Възникване и изменение на трудовото правоотношение  Дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина  Имуществена отговорност на работника или служителя  Обезщетения  Здравословни и безопасни условия на труд  Трудоустрояване  Прекратяване на трудовия договор  Трудово възнаграждение. Изчисляване на възнагражденията

Съдържание на Кодекс на труда - Коментар 2012:

 Възникване и изменение на трудовото правоотношение  Дисциплинарна отговорност. Нарушение на трудовата дисциплина  Имуществена отговорност на работника или служителя  Обезщетения  Здравословни и безопасни условия на труд  Трудоустрояване  Прекратяване на трудовия договор  Трудово възнаграждение. Изчисляване на възнагражденията