Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Изборен кодекс/ 2. издание
Издателство Сиби
7,20 лв.
КУПИ

Изборният кодекс е актуализиран с последните изменения, обнародвани в ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г.

В сборника са поместени Изборният кодекс, Законът за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление, Законът за политическите партии и Законът за събранията, митингите и манифестациите.
Включени са и релевантно извлечение от Конституцията на Република България и справочник на решения на Конституционния съд в предметния обхват на сборника.