Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Ревизия на Конституцията на Република България
Христо Паунов
Издателство Фенея
14,00 лв.
КУПИ

Крайната основна цел на настоящото изследване е да представи моделът на механизма на ревизия на Конституцията на РБ.

Основен предмет на монографията е целият комплекс правни норми, съдържащ се в Глава девета на Конституцията и предвиденият двоен режим за ревизия на Конституцията. Освен това, в предмета и обхвата на изследването попадат развитието на института на конституционната ревизия в историята на България, някои сравнителноправни аспекти на проблема, обхватът и съдържанието на понятието "ревизия на конституцията" в конституционната теория и практика, въпросът за контрола за конституционност върху ревизията на конституцията.