Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски закон. Сборник нормативни актове
Издателство СИЕЛА
7,00 лв.
КУПИ

Актуален към 6 март 2013 г.

Съставител - Александър Кацарски

Съдържание:

Увод

Търговски закон

Закон за търговския регистър

Закон за особените залози

Закон за кооперациите

Тълкувателно решение № 1 от 17.03.1993 г. по гр. д. № 3/1993 г., ОСГК на ВС

Тълкувателно решение № 2 от 27.12.2001 г. по гр. д. № 2/2001 г., ОСГК НА ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 06.12.2002 г. по тълк. д. № 1/2002 г., ОСГК НА ВКС

Тълкувателно решение № 1 от 28.12.2005 г. по тълк. д. № 1/2004 г., ОСТК НА ВКС.

Нито една от пиесите, събрани в този сборник, не е поставяна на сцена.