Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Застраховане на интелектуална собственост
Фани Колева
Издателство Парадигма
14,00 лв.
КУПИ

„Същината на труда е разработена задълбочено и прецизно с научни и приложни приноси на автора... Уверен съм, че той ще бъде от полза за изобретатели, бизнесмени, застрахователи, студенти и други лица с интереси в областта на иновациите, развитието на науката и творчеството".
проф. дикн Румен Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски"