Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност 2015
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

6. издание към 8 януари 2015 г.

Приложение към сборника Данъци 2015

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2015 г.