Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Римското частно право
Румен Чолов
Издателство СИЕЛА
11,00 лв.
КУПИ

Книгата съдържа сбито и популярно, но пълно изложение на класическото римско частно право. Разгледани са неговите основни и надживели времето си принципи и институти, неотменими за всяко общество, основано върху частната собственост и пазарното стопанство.Разгледано е хронологическото развитие на правото и юриспруденцията на древния Рим, в тясна връзка с икономическия, политическия и културния живот. Представен е и кратък тезаурус на основната латинска правна терминология, като юридическите термини са не просто преведени, а обяснени в автентичното им съдържание и смисъл.
Книгата е предназначена главно за студенти по право и юристи, но представлява интерес за специалисти от почти всички хуманитарни сфери, както и за най-широк кръг читатели.