Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за съдебната власт - Сборник нормативни актове
Издателство Нова Звезда
6,00 лв.
КУПИ

Последна актуализация ДВ, бр. 50 от 30.07.2012 г.

Сборникът съдържа:

    Закон за съдебната власт
    Закон за държавните такси
    Тарифа №1 към закона за държавните такси за таксите, събиране от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието
    Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс