Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Облигационно право - обща част
Ангел Калайджиев
Издателство Сиби
34,00 лв.
КУПИ

Четвърто преработено и допълнено издание
Учебникът по обща част е плод на дългогодишна научна работа на автора и появата му със сигурност запълва празнината в правната литература. Предназначението му е не само да бъде учебник за студентите по право, но и да служи на практикуващите юристи, поради което в него е обхваната и критично анализирана обилна съдебна практика. В четвъртото издание са отразени всички изменения в законодателството за последните две години, като особено внимание е отделено на новата материя, уреждаща финансовите обезпечения.