Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговски регистър + CD
Боряна Видева-Зидарова
Издателство PONS
5,00 лв.
КУПИ

Написването и издаването на тази книжка беше провокирано от предстоящото влизане в сила на новия Закон за търговския регистър от 01 юли 2007 г. От този момент производството по учредяване на търговски дружества, вписването на обстоятелства в регистъра и обновяването на актове в него коренно ще се промени.
В настоящото издание Ви предлагаме експертен коментар за процедурите по вписване и обявяване в търговския регистър, а компактдискът към изданието съдържа нормативните актове по темата и необходимите Ви образци на документи.