Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за нормативните актове
Издателство Сиби
3,90 лв.
КУПИ

Представена е правната рамка на процеса на подготовката, из­да­ва­не­то и при­ла­га­не­то на нор­ма­тив­ни­те актове. Поместени са Законът за нормативните актове и указът за прилагането му, Законът за международните договори на Република България и Законът за „Държавен вестник”. Включени са извлечения от Конституцията на Република България, от Закона за Конституционен съд и от правилниците, които уреждат организацията и дейността на Народното събрание и на Министерския съвет.
Текстовете са анотирани с препращания към други нормативни актове и към решения на Конституционния съд.