Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за движението по пътищата
Издателство Скорпио
6,99 лв.
КУПИ

Последни изменения - ДВ, бр. 109 от 20.12.2007 г.
* Правилник за прилагане на ЗДП
* Наредба № I-139 от 16.09.2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство о нарушенията, за които се отнемат (последни изменения - ДВ, бр. 93 от 17.11.2006 г.)