Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Как да защитим: Полезните модели
Павко Иларионов
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ
Монографията "Полезните модели" е първата книга от поредицата "Как да защитим". Авторът разглежда създаването, експертизата, регистрацията и използването на едни от основните обекти на индустриалната собственост - полезните модели, известни още и като "малките изобретения". Полезните модели, сравнително нови за България, са изключително важни за българската икономика в момента. Те придобиват все по-широка популярност и все по-голямо значение в икономически аспект, като това наложи и законодателна промяна. Всички анализи и изводи в монографията са съобразени с влезлия в сила от 09.11.2006 г. Закон за патентите и регистрацията на полезните модели. Изданието съдържа и CD с приложения. Книгата е предназначена за широк кръг специалисти, работещи в сферата на патентното дело - представители по индустриална собственост, патентни специалисти, юристи, студенти, рекламни агенции както и за изобретатели и бизнесмени, които са преките потребители на разглежданата индустриална собственост при осъществяване на фирменото ръководство Очаквайте още в поредицата "Как да защитим" заглавията "Търговските марки" и "Географските понятия".Всяка от книгите в поредицата съдържа и CD с приложения.