Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Стопанска история
проф. Любен Беров
Издателство Климент Охридски
36,00 лв.
КУПИ

Трето издание br>Учебникът обхваща стопанското развитие на света от древността до днес. При представянето на всяка епоха авторът се спира на онези държави, които са оформили облика й. Разгледани са последователно в отделни глави: близкоизточните общества след 3000 г. пр.н.е.; феодалните отношения в различните региони на света; зараждането на капиталистически производствени отношения и развитието на капитализма.
Специално е разгледан периодът между двете световни войни и времето след Втората световна война.
Интерес представляват анализът на икономическите концепции в СССР и България, създадени след 1985 г. с цел да спрат разложението на агонизиращия социализъм, и заключението на автора, че тези опити за изкуствено присаждане на някои капиталистически форми на организация към социалистическата стопанска структура само са ускорили разпадането на системата.