Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Заповедното производство.
Стефан Кюркчиев
Издателство СИЕЛА
15,00 лв.
КУПИ

В изданието е представен подробен и систематичен анализ на уредбата на заповедното производство по новия Граждански процесуален кодекс, базиран на практиката на съдилищата и ориентиран към практикуващите юристи. Възможностите за развитие на процедурата са разгледани изчерпателно в двете й разновидности - "типично заповедно производство" и "заповедно производство при условията на заповед за незабавно изпълнение".
В книгата е приложен и пълният текст на Наредба номер 6 от 20 февруари 2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство.
Авторът - Стефан Кюркчиев е съдия и заместник-председател на Софийския районен съд.