Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателно-процесуално право - Ръководство за студенти
Никола Манев
Издателство Ромина
15,00 лв.
КУПИ

Настоящото учебно ръководство има предназначението на основа за подготовка по Наказателно-процесуално право, която трябва да бъде развита при лекционния курс на тази задължителна за студентите-юристи учебна дисциплина, на предвидените семинарни занятия и в хода на самоподготовката. кратко и съдържателно са развити въпросите от общата част на наказателния процес, досъдебното производство и съдебното производство. Изложението е организирано предвид съдържанието на Наказателно-процесуалния кодекс от 2005 г. и курса по Наказателен процес на акад. Ст. Павлов, който остава най-сериозния труд в тази област на научното познание.