Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Търговско право
Борис Ланджев
Издателство ИК Нов български университет
15,00 лв.
КУПИ
Учебникът "Търговско право" включва четири основни части - "Общи положения", " Видове търговци", "Търговски сделки", "Търговска несъстоятелност". Разгледани са теми, свързани с предмета и метода на търговското право, видовете предприятия, търговските сделки, търговското представителство, ликвидацията, търговските договори, понятието за търговска несъстоятелност и др. Всяка тема е снабдена с контролен тест, списък на изполсваните понятия и допълнителна библиография.