Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наръчник по бюджетно счетоводство 2009
Мария Цветанова, Пепа Хаджиева - съставители
Издателство Апис
33,60 лв.
КУПИ
* Законови и подзаконови актове
* Указания на Министерство на финансите, вкл. ДДС № 20 от 14.12.2004 г. за прилагане на Националните счетоводни стандарти от бюджетните предприятия.