Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Основи на правото
Кирил Христов
Издателство Призма
9,60 лв.
КУПИ

Учебникът е одобрен със заповед №РД 09-757/27.08.2002 г. на министъра на образованието и науката.

Предназначен е за всички икономически специалности в професионалните училища - техникуми, СПТУ и професионални гимназии, задължителна професионална подготовка.