Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчно планиране за бизнеса + CD
У. Род Стърн, Каръл А. Британ
Издателство Кабри
48,00 лв.
КУПИ
Почти всички решения, които взимате като собственик на фирма, оказват влияние върху данъците, които фирмата ще дължи.
Изборът на структура на фирмата, определянето на стратегии за споделяне на печалбата, взимането на заплата, наемането на служители и купуването на оборудване - всички тези нормални дейности могат сериозно да повлияят на данъчното задължение на фирмата.
Двама практикуващи юристи по данъчно облагане ви предлагат:

- данъчните характеристики на различните видове дружества и едноличните търговци;
- влиянието, което данъчното планиране може да има върху банковото и частното кредитиране;
- намаляването на данъците чрез приспадане на разходи и стратегическо финансово управление;
- получаване на максимално заплащане за вас и вашите съдружници;
- реализиране на планове за заплащане, които помагат за задържането на основни служители и дават стимули за работа;
- преходни стратегии за продажба или закриване на фирмата.