Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за движение по пътищата.
Благой Иванов - съставител
Издателство Кабри
5,50 лв.
КУПИ
* Закон за движението по пътищата - последни изменения - ДВ, бр. 43 от 29.04.2008 г. * Правилник за прилагане за Закона за движението по пътищата - последни изменения - ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г. * Наредба за контролните точки * Наредба за паркирането