Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Психологически портрети на осъдени на пробация
Емил Маджаров
Издателство СИЕЛА
13,00 лв.
КУПИ
Всяка година осъдените на пробация са повече от 11000 души.  Сред тях
> особено място заемат осъдените на пробация за шофиране в нетрезво
> състояние и неплащащите издръжка на децата си. Това е значителен
> контингент от правонарушители, извършили по-леки деяния, които
> изтърпяват своето наказание в обществото, извън  местата за лишаване
> от свобода и с които се работи целенасочено в областните пробационни
> служби.
> Ползите от пробацията се осъзнават с всяка изминала година, но тя има
> и своите проблеми, преди всичко в специализираната
> корекционно-терапевтична работа с различните категории правонарушители.
> Настоящата монография е насочена към широк кръг юристи - криминолози,
> психолози, педагози и социални работници, които са ангажирани
> професионално с практиките по изпълнение на различните видове
> наказания.