Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наказателен процес
Съставител проф. д-р Маргарита Чинова
Издателство СИЕЛА
7,00 лв.
КУПИ
Сборник нормативни актове  наказателно-процесуален кодексзакон за специалните разузнавателни средствазакон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производствозакон за екстрадицията и европейската заповед за арест закон за правната помощзакон за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество или доказателствазакон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъплениязакон за отговорността на държавата и общините за вредизакон за признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация или отнемане и решения за налагане на финансови санкции