Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Заповедното производство в България и ЕС
Николай Ангелов
Издателство СИЕЛА
10,00 лв.
КУПИ

Изследването предлага съпоставителен анализ на Заповедното производство в отделните държави членки и неговите проекции във вътрешното право.  Ражимът се различава значително, включително и по такива основни аспекти като приложното му поле, компетентността да бъде издадена заповед за плащане или формалните и материали изисквания за издаването на благоприятно решение за кредитора. В същото време бързото възстановяване на установени по размер задължения, които не са оспорени от ответната страна, е от огромно значение за икономическите субекти в Европейският Съюз. Правна система, която не гарантира на кредиторите  достъп до бързо и ефективно принудително изпълнение на неоспорени вземания позволява на лошите длъжници да се чувстват защитени от системата и насърчени да забавят плащанията на дължимите от тях суми умишлено, за да се облагодетелстват самите те.