Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закрила на акционерите в обикновено и публично акционерно дружество
проф. д-р Камелия КАСАБОВА
Издателство Труд и право
22,80 лв.
КУПИ

Съдържание:

закрила на акционерите при разпореждане с активи на дружеството;защита на акционерите при изменение на капитала;право на акционера да напусне дружеството при преобразуване и да иска изкупуване на акциите му;правомощия на малцинството по отношение на общото събрание.