Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Закон за счетоводството
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

Поместени са Законът за счетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждат изискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянето и публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставят финансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит, упражняването на одиторска професия.

Включен е и Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международните счетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематична област.

Текстовете са анотирани с предишни редакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативни актове.