Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Наредба N:9 за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор. Наредба N:10 за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Издателство Нова Звезда
1,00 лв.
КУПИ