Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Съдебна практика по Закона за устройство на територията - разширено издание - том I (ЗУТ чл.1 - чл.48)
Съдебна власт на Република България
Издателство Аскони-издат
27,00 лв.
КУПИ

Сборникът включва 361 съдебни практики по чл. 1-48 (и следващи, свързани с тези текстове) от Закона за устройство на територията, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.

Освен подробното съдържание, за удобство на читателя, издателството помества и удобен Указател на съдебните практики по членове, както и Списък на използваните съкращения.

Настоящият Сборник е извлечение от компютърна информационна система "Норма".