Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Социално осигуряване 2010 година: Държавно обществено осигуряване. Допълнително пенсионно осигуряване
Валентина Кръстева; Даниела Асенова и др.
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ

Тази книга Ви предлага всичко по въпросите на социалното осигуряване през 2010 г.:

 

актуалните текстове на Кодекса за социално осигуряване и на други законови и подзаконови нормативни актове по ДОО и по допълнителното задължително и допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;

най-важните указания и писма на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите по прилагането на законодателството;

подбрани решения на Върховния административен съд;

подробни авторски коментари, с акцент върху актуалните промени и с решения на практически казуси;

приложна информация.

Изложението отразява състоянието на законодателството към 31 март 2010 г.

Автори и съставители на книгата са известни и уважавани специалисти от Националния осигурителен институт и Комисията за финансов надзор

 

Целевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси; управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи се граждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.