Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Държавна финансова инспекция и имуществена отговорност
Проф. д-р Емил Златарев
Издателство СИЕЛА
8,00 лв.
КУПИ

Предлаганият труд е продължение на усилията на автора за теоретичното осмисляне на финансовия контрол в съответствие с новите нормативни решения в частта отнасяща се до уредбата на Закона за държавната финансова инспекция. Като второ преработено и допълнено издание на книгата от 2004 г., в настоящата е запазен стремежът за достъпност на формата и чистота на юридическия език, за да послужи на всички, които се интересуват от разгледаните проблеми.

Авторът