Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Данъчно облагане и счетоводно приключване на 2008 г.
Колектив
Издателство Труд и право
28,80 лв.
КУПИ

* нормативен текст и коментар на основните данъчни закони;
* организация на годишното счетоводно приключване;
* годишен финансов отчет за 2008 г.;
* специфични въпроси на годишното счетоводно отчитане по МСФО и НСФОМСП, в бюджетните предприятия, в организациите с нестопанска цел и във фирмите с едностранно счетоводно записване.