Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Настолник на счетоводителя 2009
Издателство Коман
28,80 лв.
КУПИ
* Размери, срокове и санкции според данъчните закони и Закона за счетоводството
* Вътреобщностна търговия и система ИНТРАСТАТ
* Банкови сметки, параграфи и кодове за вид плащане
* Минимален осигурителен доход, диференцирани осигурителни вноски, парични обезщетения
* Размер на осигурителните вноски за 2009 г.
* Класификация на икономическите дейности - 2009 г.
* Данъчен, осигурителен и трудов календар за 2009 г.
* Размер на дневните и квартирните пари за командиривките в страната и чужбина
* Национален справочник за средния разход на гориво
* Законна лихва и основен лихвен процент; Валутни курсове; Тримесечен либор