Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Пенсиите / Новите пенсии от 1 юли 2009
Зорка Дерменджиева, Николина Стоянова
Издателство Икономика-прес
24,00 лв.
КУПИ
Книгата третира основните въпроси на пенсиите и пенсионното производство след направените нормативни промени през 2009 г. Разгледани са въпросите за индексирането и преизчисляването на пенсиите. Детайлно са засегнати темите за пенсиите за осигурителен стаж, инвалидите, насладствените пенсии. Специално внимание в книгата е отделено на темата за пенсиите по международни спогодби, както и въпросите за осигурителния стаж. В книгата са поместени множество въпроси и отговори, даден и от специалистите на НОИ и НАП. Като приложение е поместена Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж с коментар по новите текстове.