Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новото данъчно законодателство през 2010 г.
Анета Георгиева, Цветана Янкова, Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Александър Раков, Асен Асенов, Красимира Узунова, Николай Ризов
Издателство Труд и право
30,00 лв.
КУПИ
Съдържание:

* Актуализиран текст на основните данъчни закони
* Коментар на промените в данъчното законодателство
* Практика на НАПТази книга е традиционен издателски продукт и съдържа цялото професионално знание за данъчното законодателство, в сила от 1 януари 2010 година.
Публикувани са актуализираните нормативни текстове на всички данъчни закони:
* Закон за корпоративното подоходно облагане
* Закон за данъците върху доходите на физическите лица
* Закон за данък върху добавената стойност
* Закон за акцизите и данъчните складове
* Закон за местните данъци и такси
В изчерпателни авторски коментари са разгледани промените в уредбата и прилагането на всеки данък.
Представени са важни писма на данъчната администрация, в сила и през 2010.
Автори и съставители на годишника са водещи експерти от Националната агенция за приходите, както и авторитетни данъчни консултанти.
Съдържанието на книгата е съобразено с данъчното законодателство към 5 януари 2010 година.
Целевата аудитория на книгата са мениджъри и предприемачи; счетоводители и данъчни експерти; юристи и финансисти; преподаватели и студенти във ВУЗ.