Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Издателство Сиби
4,90 лв.
КУПИ

Приложение към сборника ∙ Данъци 2010 ∙

В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, приети от Народното събрание през декември 2009 г., които са в сила от 1 януари 2010 г.