Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Банкови закони
Издателство Сиби
8,90 лв.
КУПИ

5. актуализирано издание - към 22 май 2008 г.

В сборника е представена законовата уредба на българското банково право и на валутния режим. Включени са нормативните актове, уреждащи дейността на банките, дружествата за електронни пари и финансовите институции, банковата несъстоятелност, гарантирането на влоговете, правния статус, функционирането и правомощията на Българската народна банка, осъществяването на допълнителен надзор върху финансовите конгломерати.
Поместени са и Законът за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи, Законът за потребителския кредит, Законът за предоставяне на финансови услуги от разстояние и Валутният закон. Текстовете са анотирани с препращания между разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.