Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Авторско право. Договори
Ангел Манчев
Издателство СИЕЛА
17,00 лв.
КУПИ

Книгата е насочена към теорията и практиката на авторското право. Изследва общата материя на издателските договори и в частност издателските договори за литературни произведения и договорите за компютърни програми.

В книгата "Авторско право. Договори" са разгледани основните теоретични постановки в рамките на действащата нормативна уредба на авторско право.
Засегнати са някои аспекти на библиотечната дейност в контекста на авторско право.
Изследвана е общата материя на договорите, в частност издателските договори за литературни произведения и договорите за компютърни програми.
Отделено е значително място на практически аспекти и проблеми като са анализирани примери от действителни договори.
С оглед на бурното развитие на електронните устройства за четене и търсенето на книги в електронен формат е включена глава: Издателски договори за електронни книги и авторско право при тях.  
Обстойно са изследвани договорите за компютърни програми в контекста на авторско право.
Като приложение са дадени примерни модели на различни издателски договори и договор за създаване на фирмен уеб сайт, които могат да се използват директно или да се видоизменят според конкретните условия.
Книгата е предназначена за издатели и автори, юристи, журналисти, библиотечни работници, студенти, IT мениджъри, както и за всички, които се интересуват от проблематиката на авторското право.

Издателски договори за литературни произведения

Издателски договор за превод

Издателски договор със съставител

Издателски договор между контрагенти от различни държави

Договор за публикуване в периодично издание

Издателски договори за произведения на изобразителното изкуство
Издателски договори за електронни книги
Договори за компютърни програми