Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Новите положения в закона за обществените поръчки
Милана Кривачка
Издателство Труд и право
24,00 лв.
КУПИ

Второ преработено и допълнено издание
* приложен коментар на Закона за обществените поръчки с акцент върху актуалните промени;
* анализ на практиката на Комисията за защита на конкуренцията и съдебната практика по прилагането на ЗОП;
* практика на Съда на Европейските обшности;
* нормативен тескт