Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Възлагане на обществени поръчки
Аделина Ковачева
Издателство Фенея
18,00 лв.
КУПИ

Целта на настоящата разработка е анализ на закона, направен на базата на евентуални проблеми при прилагането му и основа за появата на нежеланата противоречива практика, на актовете на Комисията за защита на конкуренцията и на последно място на решенията, постановени от Върховния административен съд.