Със сътрудничеството на
Интернет книжарница Ciela.com
Патентното нарушение
Веселина Манева
Издателство Ромина
9,00 лв.
КУПИ
Веселина Манева е доктор по право, научен сътрудник I степен в Института за правни науки при Българската академия на науките. От 2005 г. е доктор по право, по специалността "Авторско и патентно право". Преподавала е в УНСС - София - Патентно право и в ТУ - София - Индустриално законодателство. Понастоящем преподава на студенти в Нов български университет - София, по учебните дисциплини "Патентно право" и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Специализирала е Макс Планк Институт по Интелектуална собственост, Конкурентно и Финансово право в Мюнхен. Автор е на редица публикации в правната периодика.